+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

E-doręczenia dla podmiotów prywatnych oraz sądów, czyli kiedy wchodzą w życie nowe obowiązki?

gru 15, 2023

Nowe Obowiązki e-Doręczeń dla Podmiotów Prywatnych oraz Sądów: Co Należy Wiedzieć

Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących e-doręczeń, ogłoszone przez Ministra Cyfryzacji 22 listopada 2023 r., przesunęły termin obowiązkowego wdrożenia dla niektórych podmiotów. Początkowo ustalony na 10 grudnia 2023 r., nowy termin to teraz 30 grudnia 2023 r.

E-Doręczenia: Nowe Zasady

E-doręczenia, działające jako elektroniczny odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, wymagają od podmiotów posiadania unikalnego adresu do doręczeń elektronicznych. Adres ten będzie jawny, widoczny zarówno w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla tych, którzy nie posiadają adresów elektronicznych, dostępna będzie usługa hybrydowa (elektroniczno-papierowa), zapewniająca skuteczność doręczeń dla wszystkich podmiotów.

Zmienione Terminy Wdrożenia

Harmonogram wdrożenia e-doręczeń różni się w zależności od rodzaju podmiotu:

  • osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusz) – obowiązkowe korzystanie z e-doręczeń zostało określone na dzień 30 grudnia 2023 r.;
  • podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego od 30 grudnia 2023 r. – obowiązkowe korzystanie z e-doręczeń określone na dzień 30 grudnia 2023 r.;
  • podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 30 grudnia 2023 r. – obowiązek korzystania z e-doręczeń powstanie u nich z dniem 30 marca 2024 r.;
  • podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po 31 grudnia 2023 r. – obowiązek korzystania z e-doręczeń powstanie u nich z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  • podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do 31 stycznia 2023 r., jeśli zmienią coś we wpisie w CEIDG od 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r. – obowiązek korzystania z doręczeń elektronicznych powstaje u takich podmiotów z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  • podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 31 grudnia 2023 r., jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r. – obowiązek korzystania z e-doręczeń powstanie u nich z dniem 1 października 2026 r.

Podmioty Publiczne i Sądy

Warto zauważyć, że publiczne podmioty, w tym organy administracji rządowej, ZUS czy jednostki samorządu terytorialnego, będą zobowiązane do korzystania z e-doręczeń od 30 grudnia 2023 r. Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego dla usług hybrydowych, muszą dostosować się do 1 października 2029 r.

Przygotowanie do Nowych Przepisów

Podmioty nie powinny odkładać przygotowań do nowych zmian w nadziei na kolejne przesunięcia terminów. Wczesne testowanie i zapoznawanie się z systemem może zapobiec problemom technicznym, gdy nowe zasady wejdą w życie. Minister Cyfryzacji zasugerował możliwość przesunięcia terminu na 1 stycznia 2025 r., ale poleganie na tym nie jest zalecane.

Ta zmiana w regulacjach dotyczących e-doręczeń stanowi znaczący krok w kierunku modernizacji i usprawnienia komunikacji między podmiotami prywatnymi, organami publicznymi i systemem sądowniczym. Wczesne przygotowanie i adaptacja do tych zmian są kluczowe dla płynnego przejścia.

Podstawa prawna:

Masz pytania?

Napisz do nas