+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

E-doręczenia: Kompleksowe Zmiany dla Przedsiębiorców i Współpraca z GDDKiA

lis 30, 2023

Wprowadzenie e-doręczeń, czyli elektronicznych doręczeń dokumentów, stanowi istotną zmianę w komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a urzędami, w tym z Generalną Dyrekcją Krajowych Dróg i Autostrad (GDDKiA). Nowe regulacje mają na celu ułatwienie i przyspieszenie procesów administracyjnych oraz zwiększenie efektywności komunikacji między podmiotami.

Kluczowe Informacje o E-doręczeniach

E-doręczenia to elektroniczny odpowiednik listów poleconych z potwierdzeniem odbioru. Każdy podmiot korzystający z e-Doręczeń będzie posiadał unikalny adres elektroniczny, widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Terminy Wprowadzenia E-doręczeń

  • Od 10 grudnia 2023 r. – dla nowo rejestrowanych podmiotów w KRS oraz osób wykonujących zawody zaufania publicznego.
  • Do 10 marca 2024 r. – dla podmiotów wpisanych do KRS przed 10 grudnia 2023 r.
  • Od 1 października 2026 r. – dla podmiotów zarejestrowanych w CEIDG, które nie dokonały żadnych zmian we wpisie.

Korzyści z Wprowadzenia E-doręczeń

  1. Usprawnienie Komunikacji: E-doręczenia umożliwiają szybką i efektywną wymianę dokumentów między przedsiębiorcami a urzędami.
  2. Dostępność i Wygoda: Możliwość odbioru korespondencji w każdym miejscu i o każdej porze.
  3. Bezpieczeństwo i Prawna Ważność: E-doręczenia mają taką samą moc prawną jak tradycyjne listy polecone.
  4. Ochrona Środowiska: Redukcja zużycia papieru i ograniczenie śladu węglowego.

Specyfika Współpracy z GDDKiA

Dla firm zajmujących się transportem ponadnormatywnym, e-doręczenia zmienią jedynie sposób komunikacji, gdzie e-mail stanie się oficjalną formą. Z uwagi na dalej obowiązujące przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego nadzieja w przyspieszeniu pozyskiwania zezwoleń, czy w ogóle zwiększenia efektywności współpracy na linii przedsiębiorstwo <-> GDDKiA, naszym zdaniem pozostaje bez zmian, dopóki nie zostaną uwolnione przepisy związane z oryginałami zezwoleń wydawanymi na drukach ścisłego zarachowania.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transporty Nienormatywnego stara się od lat o wyjęcia postępowania dot. transportów ponadnormatywnych z pod KPA, dzięki czemu zwiększy się wydajność urzędów, skróci się czas opracowywania wniosków, a tym samym przedsiębiorstwa zyskają możliwość sprawniejszego budowania krajowej gospodarki.

Wyzwania i Rekomendacje

Przystosowanie się do e-doręczeń wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym:

  • Założenie adresu do e-doręczeń: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia
  • Szkolenia Personelu: Przygotowanie pracowników do efektywnej pracy z nowym systemem komunikacji elektronicznej.

Podsumowanie

Wprowadzenie e-doręczeń to ważny krok w kierunku cyfryzacji i usprawnienia administracji publicznej w Polsce. Przedsiębiorcy, w tym ci współpracujący z GDDKiA, powinni być świadomi nadchodzących zmian i odpowiednio przygotować się na nowe wymogi. E-doręczenia przynoszą wiele korzyści, ale wymagają również dostosowania do nowych realiów komunikacyjnych, zwłaszcza w branży transportu ponadnormatywnego.

Podstawa prawna:

art. 151-152 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023, poz. 285 ze zm.)

Masz pytania?

Napisz do nas