+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Globalny podatek minimalny: nowy krok ku sprawiedliwemu opodatkowaniu

mar 6, 2024

W obliczu globalizacji gospodarczej i coraz bardziej skomplikowanych struktur korporacyjnych, problem sprawiedliwego opodatkowania przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej staje się coraz bardziej palący. Ministerstwo Finansów podjęło ważny krok w kierunku rozwiązania tego problemu, pracując nad projektem ustawy o wprowadzeniu systemu globalnego podatku minimalnego. Celem tego działania jest zapewnienie, by największe firmy międzynarodowe płaciły sprawiedliwy podatek, niezależnie od jurysdykcji, w której generują zyski.

Zrozumienie Globalnego Podatku Minimalnego

Projekt ustawy, oparty na dyrektywie Rady (UE) 2022/2523, ma na celu wdrożenie w Unii Europejskiej zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (tzw. zasad GloBE). Zasady te są kluczowym elementem filaru II OECD, mającego na celu ustanowienie minimalnego poziomu opodatkowania dla działalności gospodarczej na całym świecie. Przewiduje się, że każdego roku największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą podlegały sprawdzeniu, czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania wynoszącego 15%.

Trzy rodzaje podatku wyrównawczego

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie trzech rodzajów podatku wyrównawczego:

  1. **Globalny podatek wyrównawczy** – nakładany na jednostkę dominującą grupy, mający na celu opodatkowanie nisko opodatkowanych dochodów na najwyższym szczeblu korporacji.
  2. **Krajowy podatek wyrównawczy** – zapewnia, że podatek jest pobierany w państwie, w którym znajduje się nisko opodatkowana jednostka, niezależnie od lokalizacji jednostki dominującej.
  3. **Podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków** – ma zastosowanie, gdy jednostka dominująca operuje w jurysdykcji bez globalnego podatku wyrównawczego, dotycząc jednostek z grupy w innych jurysdykcjach.

Dlaczego jest to potrzebne?

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na problem tzw. „race to the bottom”, gdzie państwa konkurują ze sobą, obniżając stawki podatkowe w celu przyciągnięcia korporacji, co prowadzi do spadku wpływów z podatków i zwiększenia nierówności ekonomicznej. Globalny podatek minimalny ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których korporacje przenoszą swoje zyski do jurysdykcji o niskiej stawce podatkowej, unikając tym samym sprawiedliwego opodatkowania.

 Wpływ na światową gospodarkę

Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego ma potencjalnie duży wpływ na sposób prowadzenia biznesu na skalę międzynarodową. Oczekuje się, że przyczyni się do bardziej sprawiedliwego rozłożenia obciążeń podatkowych i ograniczenia praktyk unikania opodatkowania przez wielonarodowe korporacje. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa mogą potrzebować dostosować swoje struktury korporacyjne i strategie podatkowe do nowych przepisów.

Masz pytania?

Napisz do nas