+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Jaki zmienić formę opodatkowania w 2024 roku i kiedy warto to zrobić?

sty 12, 2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego przyszedł czas na zastanowienie się czy obecna forma opodatkowania firmy jest tą najbardziej optymalną dla Twojego biznesu. Szczególnie, że od momentu wejścia w życie przepisów Nowego Ładu wpływa ona nie tylko na obciążenia podatkowe, ale również na wysokość składki zdrowotnej, która stała się w ostatnich latach ukrytym podatkiem.

W tym artykule opowiemy Ci jakie formy opodatkowania możesz wybrać, do kiedy masz na to czas oraz jak to zrobić.

Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku – ważne terminy

Najmniej czasu na zmianę firmy opodatkowania mają osoby dotychczas będące na karcie podatkowej, ponieważ oświadczenie o zmianie formy opodatkowania na inną w tym przypadku należy złożyć najpóźniej do 22 stycznia 2024. Przy czym warto pamiętać, że rezygnując z karty podatkowej powrót do tej formy opodatkowania będzie już niemożliwy. Wynika to z przepisów Polskiego Ładu, które całkowicie zlikwidowały możliwość zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową w 2024 roku. Począwszy od roku 2022 mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Termin wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2024 r. podatnicy, którzy chcą dokonać wyboru opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i spełniają ustawowe warunki do wyboru tej formy opodatkowania mają na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. W praktyce jeśli podatnik pierwszy przychód z działalności gospodarczej osiągnie w styczniu 2024 roku to czas na wybór ryczałtu jako swojej formy opodatkowania ma do 20 lutego 2024 roku. Jeśli pierwszy przychód będzie w lutym to masz czas do 20 marca 2024 nie później niż do 31.12.2024 jeśli pierwszy przychód osiągnie dopiero w grudniu 2024.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Wysokość stosowanych stawek ryczałtu zależy od rodzaju osiąganych przychodów.

Termin wyboru opodatkowania podatkiem liniowym

W 2024 r. podatnicy zamierzający wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym i spełniający ustawowe warunki do wyboru tej formy opodatkowania mają na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. W praktyce jeśli podatnik pierwszy przychód z działalności gospodarczej osiągnie w styczniu 2024 to czas na wybór ryczałtu jako swojej formy opodatkowania ma do 20 lutego 2024. Jeśli pierwszy przychód będzie w lutym to masz czas do 20 marca 2024 nie później niż do 31.12.2024 jeśli pierwszy przychód osiągnie dopiero w grudniu 2024.
Dokonany wybór tego sposobu opodatkowania, jeśli nie zostanie zmieniony, dotyczy również lat następnych.

Wybór skali podatkowej

Skala podatkowa to forma opodatkowania dochodów przysługująca z mocy prawa, o jej wyborze podatnicy nie muszą informować naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku skali podatkowej opodatkujemy dochód, po odliczeniu np. składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów czy określonych wydatków i darowizn.

Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Jeśli po analizie dojdziesz do wniosku, że inna forma opodatkowania Twojej działalności będzie korzystniejsza, poniżej podajemy informację jak dokonać zmiany.
Oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania jako przedsiębiorca możesz złożyć zarówno bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, jak i za pośrednictwem CEIDG. Aby skutecznie zmienić sposób opodatkowania, należy wypełnić formularz CEIDG-1 (https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/737). W pierwszym punkcie wniosku należy wybrać „Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG” i podać datę powstania zmiany. W ostatnim kroku należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola przy dokonywaniu aktualizacji wpisu do CEIDG.

Jak sprawdzić czy prawidłowo przesłałeś informację do Urzędu Skarbowego?

Wszystkie dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, wraz z ostatnimi modyfikacjami można sprawdzić w CEIDG przedsiębiorcy. Jak pisze biznes.gov.pl: ,,Możesz sprawdzić na Koncie Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl, czy w wysłanym już wniosku są prawidłowe dane i czy zmiany zostały przekazane przez CEIDG do innych urzędów. Jak to zrobić?

1. Zaloguj się do Konta Przedsiębiorcy profilem zaufanym
2. Wejdź do zakładki Moja firma
3. W Historii firmy wybierz zakładkę Wnioski
4. Przejdź do wniosku w którym informowałeś o zmianie (jeśli to ostatnia zmiana, jakiej dokonałeś, to wniosek powinien być pierwszy na liście)
5. Jeżeli przy tym wniosku widzisz komunikat „przetworzony poprawnie”, to znaczy że twój wniosek został przekazany do właściwych instytucji, w tym do Urzędu Skarbowego.”

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania jak również jej ewentualna zmiana powinny być poprzedzone dokładną analizą tego czym firma się zajmuje, jakie prognozuje mieć przychody, koszty i dochód w danym roku podatkowym. Różne formy opodatkowania wiążą się z różnym zakresem obowiązków ewidencyjnych i księgowych. W zależności od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania dochodów z działalności, będziesz mieć obowiązek prowadzenia: Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów lub Ksiąg Rachunkowych (w przypadku przekroczenia limitu 2 mln EURO przychodów netto w poprzednim roku podatkowym).

Jeśli jesteś na etapie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w trakcie jej prowadzenia i szukasz wsparcia w wyborze lub zmianie formy opodatkowania skontaktuj się z nami. Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi, które pomogą Ci maksymalizować korzyści z dostępnych form opodatkowania. Zapraszamy do współpracy!

Podstawa prawna:

Art. 6, art. 8, art. 9, art. 12, art. 25 ust. 1, art. 29 ust. 1 – Ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2540 ze zm.)
Art. 9a, art. 27 ust. 1, art. 30c – Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)

Masz pytania?

Napisz do nas