+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Kary za opóźnienia w wykonaniu umowy a koszty podatkowe – nowe stanowisko WSA w Białymstoku

paź 26, 2023

W branży TSL terminowość jest niezwykle ważna. Każde opóźnienie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla dostawcy oraz odbiorcy. W transporcie kary mogą sięgać dziesiątek a nawet setek tysięcy złotych. W tym kontekście, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który zapadł 4 października 2023 r. pod sygnaturą I SA/Bk 234/23, ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców działających w tej branży.

Dotychczasowa praktyka organów podatkowych

Skarbówka przez długi czas interpretowała przepisy w sposób, który wykluczał z kosztów uzyskania przychodów wydatki na odszkodowania i kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług czy opóźnienia w dostawie towarów. Opierali się oni na art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, który wyklucza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z różnych tytułów, w tym opóźnień w dostawie towarów czy wykonaniu usług. Jednakże, według fiskusa, nie miało znaczenia, dlaczego doszło do opóźnienia. Zapłata kary umownej czy odszkodowania nie mogła być traktowana jako koszt podatkowy.

WSA w Białymstoku

Sprawa, która trafiła pod obrady WSA w Białymstoku, dotyczyła przedsiębiorcy z branży architektonicznej. Opóźnił się on z realizacją projektu z powodu nieterminowego wydania pozwolenia przez konserwatora zabytków. W efekcie, został obciążony karą umowną. Zakwestionował on brak zasadności zaliczenia kary do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. WSA w Białymstoku podkreślił, że opóźnienie nie zawsze jest równoznaczne z wadą i powinno być rozpatrywane indywidualnie.

Dla przedsiębiorców z branży TSL, ten wyrok otwiera nowe możliwości. Jeśli opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, takich jak opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji publicznej, kary umowne mają szansę być teraz traktowane jako koszty uzyskania przychodu. Decyzja WSA w Białymstoku może przynieść znaczące korzyści dla przedsiębiorców w branży TSL, którzy często borykają się z opóźnieniami wynikającymi z przyczyn niezależnych od nich. Teraz, w określonych sytuacjach, jest duża szansa na zaliczenie kar umownych do kosztów uzyskania przychodu, co może znacząco wpłynąć na ich sytuację finansową.

Źródło:

https://www.prawo.pl/podatki/kara-za-opoznienie-w-wykonaniu-umowy-jest-kosztem-podatkowym-wyrok-wsa,523462.html

Masz pytania?

Napisz do nas