+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Limity Podatkowe na 2024 rok w Polsce

lis 21, 2023

W 2024 roku w Polsce zostaną wprowadzone nowe limity podatkowe, które odzwierciedlają aktualną sytuację gospodarczą i kurs euro. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na początku października 2023 roku, wynosi 4,6091 zł/euro. Ta wartość ma bezpośredni wpływ na ustalenie limitów podatkowych dla przyszłego roku.

Szczegółowe Limity Podatkowe na 2024 Rok

  1. Mały Podatnik PIT, CIT, VAT: Limit dla małych podatników w zakresie podatków PIT, CIT i VAT wynosi 9 218 000 zł. To ważne dla mniejszych przedsiębiorstw, które mogą korzystać z różnych ulg podatkowych.
  2. Mały Podatnik – Usługi: Dla małych podatników wykonujących usługi, limit wynagrodzenia wynosi 207 000 zł. Jest to istotne dla tych, którzy otrzymują prowizje lub inne formy wynagrodzenia.
  3. Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych: Dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, limit wynosi 9 128 000 zł, a dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie – 921 820 zł.
  4. Jednorazowa Amortyzacja: Limit jednorazowej amortyzacji zarówno dla PIT, jak i CIT, został ustalony na 230 000 zł. To pozwala przedsiębiorcom na szybsze odliczenie kosztów inwestycji.

Znaczenie Dla Przedsiębiorców

Te limity mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, którzy muszą dostosować swoje strategie podatkowe i księgowe do nowych regulacji. Małe firmy mogą korzystać z określonych ulg podatkowych, podczas gdy większe przedsiębiorstwa muszą być świadome wyższych progów podatkowych.

Podsumowanie

Aktualizacja limitów podatkowych dla roku 2024 jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany w gospodarce i kursie euro. Przedsiębiorcy muszą być świadomi tych zmian, aby efektywnie planować swoje działania podatkowe i finansowe w nadchodzącym roku. To nie tylko kwestia zgodności z prawem, ale również szansa na optymalizację obciążeń podatkowych.

Podstawa prawna:

Masz pytania?

Napisz do nas