+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Nowe przepisy BHP dla stanowisk pracy z monitorami ekranowymi: Co pracodawcy powinni wiedzieć

gru 1, 2023

Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które weszły w życie 17 listopada 2023 roku, przynoszą istotne modyfikacje dla pracodawców zarządzających stanowiskami pracy wyposażonymi w monitory ekranowe.

Nowa Definicja Stanowiska Pracy

Zgodnie z nowelizacją, stanowisko pracy teraz obejmuje nie tylko podstawowe wyposażenie takie jak monitor ekranowy, klawiatura, mysz, czy oprogramowanie użytkowe, ale również krzesło, stół oraz dodatkowe / opcjonalne elementy, np. stację dysków, drukarkę, skaner, uchwyt na dokumenty czy podnóżek. Ta szersza definicja ma na celu uwzględnienie wszystkich elementów wpływających na komfort i bezpieczeństwo pracowników.

Obowiązki Pracodawcy

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek organizowania stanowisk pracy w sposób zapewniający minimalne wymagania BHP i ergonomii. Warto podkreślić, że pracodawca jest także zobowiązany do zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych, jeśli badania okulistyczne wykażą taką potrzebę.

Zmiany w Załączniku

Ważnym aspektem nowelizacji jest zmodyfikowany załącznik określający minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii dla stanowisk z monitorami ekranowymi. Jest to kluczowe dla pracodawców, którzy muszą dostosować istniejące stanowiska pracy do nowych standardów.

Terminy i Przejściowe Rozwiązania

Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy, utworzonych przed wejściem w życie nowych regulacji, do zaktualizowanych wymagań. Zmiany te nie dotyczą natomiast systemów przenośnych, które nie są przeznaczone do stałego użytkowania na danym stanowisku pracy tj. co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Podsumowując, nowelizacja przepisów BHP stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia lepszych warunków pracy dla osób korzystających z monitorów ekranowych. Pracodawcy powinni jak najszybciej zapoznać się z nowymi wymaganiami i podjąć niezbędne kroki w celu ich spełnienia.

Podstawa prawna:

Masz pytania?

Napisz do nas