+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Odliczenie składki zdrowotnej – jak skorzystać w 2024 roku?

lut 13, 2024

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warto poznać najważniejsze informacje dotyczące tego odliczenia, zwłaszcza w kontekście zmian na rok 2024.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Przysługuje to podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną:

  • podatkiem liniowym (19 proc.),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Warto pamiętać, że podatnicy opodatkowani według zasad ogólnych (skala podatkowa) nie mają prawa do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak można rozliczyć składkę zdrowotną?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym mają do wyboru zaliczenie zapłaconych składek do kosztów uzyskania przychodu lub odliczenie ich od dochodu.

Podatnicy stosujący opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą pomniejszyć przychody z działalności opodatkowanej w ten sposób o 50 proc. zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej obniżają podatek ustalony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego o kwotę równą 19 proc. zapłaconej w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z prowadzonej działalności.

Jaka jest wysokość odliczenia?

W 2023 r. podatnicy mogli skorzystać z odliczeń w następujący sposób:

  • Podatek liniowy: 10 200 zł (do zaliczenia do kosztów lub odliczenia od dochodu).
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 50 proc. zapłaconych składek.
  • Karta podatkowa: 19 proc. zapłaconej składki zdrowotnej.

Warto podkreślić, że odliczenia można dokonywać na bieżąco lub w rozliczeniu rocznym.

Co zmienia się w 2024 roku?

W 2024 roku limit odliczenia składki zdrowotnej dla podatku liniowego wzrasta o 1 400 zł, osiągając 11 600 zł. Zasady odliczeń dla ryczałtu i karty podatkowej pozostają bez zmian.

Uwaga: W przypadku gdy podatnik osiąga przychody z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz jednocześnie jest wspólnikiem spółki jawnej, w której z tytułu osiąganych dochodów podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, nie ma możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w związku z działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Przychody opodatkowane ryczałtem mogą ulec obniżeniu o zapłaconą składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej w ten sposób. Dochód opodatkowany podatkiem liniowym może ulec obniżeniu (poprzez zaliczenie do kosztów podatkowych bądź odliczenie od dochodu) wyłącznie o składki zdrowotne zapłacone z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej.

Planując rozliczenie podatkowe za 2023 rok oraz przygotowując się do roku 2024, warto uwzględnić możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Niemniej jednak, należy pamiętać, że to odliczenie nie dotyczy podatników opodatkowanych skalą podatkową.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1456)
  • 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647)
  • 11 ust. 1a i art. 31 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2540)

Masz pytania?

Napisz do nas