+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Podróż służbowa do miejsca zamieszkania w branży TSL – co musisz wiedzieć?

lip 24, 2023

Branża Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL) jest jednym z sektorów, w których podróże służbowe są na porządku dziennym. Często pracownicy tej branży muszą podróżować poza swoje stałe miejsce pracy, aby wykonywać różne zadania. Co jednak, gdy podróż służbowa kieruje pracownika do miejscowości, w której mieszka? Jakie zasady obowiązują w takiej sytuacji? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym jest podróż służbowa?

Zgodnie z art. 77(5) par. 1 Kodeksu pracy, podróż służbowa to wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. W kontekście branży TSL, może to oznaczać na przykład dostarczanie ładunku do innego miasta lub kraju, przeprowadzanie inspekcji magazynu w innym miejscu, czy uczestnictwo w spotkaniach z klientami lub partnerami biznesowymi.

Podróż służbowa do miejsca zamieszkania

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania pracownika, nawet jeśli znajduje się ona poza stałym miejscem pracy, jest nadal podróżą służbową. Przykładowo, jeśli pracownik firmy logistycznej ma miejsce pracy w Gdańsku, a otrzymał polecenie załatwienia sprawy służbowej w Sopocie, gdzie mieszka, to taki wyjazd jest podróżą służbową. Nie ma tutaj znaczenia czas, odległość ani łatwość komunikacji.

Diety i noclegi

Podróż służbowa do miejsca zamieszkania pracownika wiąże się jednak z pewnymi regulacjami. Przede wszystkim, w przypadku wyjazdów krajowych, pracownik nie ma prawa do diety oraz do świadczeń noclegowych.

Według par. 7 ust. 3 rozporządzenia mpips z 29 stycznia 2013 r., dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika. Co więcej, zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

To rozwiązanie przypisane jest jednak jedynie do wyjazdów krajowych. W przepisach rozporządzenia nie przyjęto analogicznego dla delegacji zagranicznych.

Pozostałe świadczenia w branży TSL

Mimo braku prawa do diety i świadczeń noclegowych, pracownik jadący służbowo do miejsca zamieszkania nabywa prawo do rozliczenia wszystkich pozostałych kosztów delegacyjnych. Przede wszystkim będą to koszty przejazdów i jazd miejscowych.

Podsumowując, podróż służbowa do miejsca zamieszkania pracownika w branży TSL, mimo pewnych odrębności, jest nadal podróżą służbową. Pracownik ma prawo do rozliczenia związanych z nią kosztów, jednak nie przysługują mu dieta i świadczenia noclegowe. Pamiętaj, aby zawsze dobrze zrozumieć swoje prawa i obowiązki związane z podróżami służbowymi.

Podstawa prawna

art. 77(5) , art.178 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

par. 7 i 8 rozporządzenia mpips z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167)

Masz pytania?

Napisz do nas