+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Powrót 5% VATu na żywność

mar 20, 2024

1 kwietnia kończy się okres obowiązywania zerowej stawki VAT na kluczowe artykuły spożywcze. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, tymczasowa redukcja stawki VAT na niezbędne artykuły spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca 2024 r. Decyzja ta opiera się na trwającym trendzie obniżania się inflacji oraz pozytywnych prognozach dotyczących przyszłych cen żywności.

Tymczasowa stawka VAT wynosząca 0% na podstawowe artykuły spożywcze

Od 1 lutego 2022 r. wprowadzono tymczasowe obniżenie stawki VAT do 0% na produkty spożywcze, które wcześniej podlegały 5% stawce. Dotyczy to artykułów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, w tym między innymi owoców, warzyw, produktów zbożowych, nabiału i mięsa.

Wprowadzenie zerowej stawki VAT na te produkty nastąpiło po zaobserwowaniu inflacji na poziomie 9,2% w styczniu 2022 r. Rozporządzenie miało początkowo obowiązywać do końca 2023 r., ale zostało przedłużone o kolejne trzy miesiące.

Zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

W ogłoszeniu Ministerstwa Finansów poinformowało, że nie będzie kolejnego przedłużenia, co oznacza, że tymczasowa zerowa stawka VAT na wybrane produkty spożywcze przestanie obowiązywać z dniem 31 marca 2024 r.

W wydanym komunikacie Ministerstwo odwołało się do wstępnych danych GUS, według których inflacja w styczniu bieżącego roku spadła do 3,9%, co jest najniższym rocznym tempem wzrostu cen konsumpcyjnych od marca 2021 r. Podobnie, roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych osiągnęło najniższy poziom od września 2021 r., wynosząc 4,9%.

Dodatkowym argumentem Ministerstwa za nieprzedłużaniem zerowego VAT jest oczekiwana tendencja spadkowa inflacji i dynamiki cen żywności w najbliższych miesiącach.

Zmiany stawek VAT mogą nie być korzystne dla konsumentów, co odbije się na cenach artykułów spożywczych.
Ponadto, wznowienie stosowania stawki VAT w wysokości 5% dla wyżej wymienionych produktów może przedstawiać wyjątkowe wyzwanie dla sprzedawców korzystających z kas fiskalnych. Z perspektywy technicznej, kasy fiskalne są zaprojektowane do m.in. blokowania transakcji produktów, w przypadku gdy ich stawka VAT została zwiększona po wcześniejszym obniżeniu (zjawisko znane jako schodek podatkowy). Oznacza to, że przywrócenie stawki VAT na poziomie 5% może skutkować blokadą sprzedaży niektórych produktów, szczególnie jeśli dotyczy to produktów o niezmienionej nazwie, ale zmienionej stawce podatkowej.

Masz pytania?

Napisz do nas