+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Powrót podatku minimalnego – jaki będzie miał wpływ na firmy w branży TLS?

wrz 16, 2023

Przedsiębiorcy wkrótce staną przed wyzwaniem związanym z wprowadzeniem podatku minimalnego, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Wprowadzenie tego podatku może mieć istotny wpływ na sytuację finansową wielu firm, zwłaszcza tych, które regularnie wykazują straty podatkowe lub mają niską rentowność.

Kluczowe informacje o podatku minimalnym:

 • Cel: Opodatkowanie przedsiębiorców, którzy wykazują stratę podatkową i nie uiszczają CIT na ogólnych zasadach. Dzięki temu system zostanie uszczelniony a przerzucanie dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystniejszym reżimie opodatkowania ograniczone.

 • Kto zapłaci: Przedsiębiorcy z stratami podatkowymi lub z rentownością poniżej 2%.

  • Spółki będące podatnikami CIT: Obejmuje to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz wybrane spółki jawne. Dotyczy to również ich zagranicznych odpowiedników, jeśli prowadzą działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład.
  • Spółki, które nie skorzystają z wyjątków.

 • Wyjątki: Istnieją wyjątki i wyłączenia, które mogą pozwolić uniknąć zapłaty podatku.

  • Podatnicy rozpoczynający działalność: Zwolnienie przysługuje w roku rozpoczęcia działalności oraz w dwóch kolejnych latach podatkowych.
  • Spadek przychodów: Podatnicy, których przychody spadły o minimum 30% w porównaniu do poprzedniego roku.
  • Przedsiębiorstwa finansowe: Dotyczy to podmiotów takich jak banki, SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.
  • Podatnicy zajmujący się transportem międzynarodowym: Obejmuje to eksploatację statków morskich lub powietrznych oraz wydobycie kopalin, których ceny zależą od notowań na światowych rynkach.
  • Spółki z udziałem wyłącznie osób fizycznych: Warunkiem jest, że podatnicy nie posiadają udziałów w innych spółkach lub podmiotach.
  • Małych podatników CIT: Dotyczy tych, których roczne przychody brutto nie przekraczają 2 mln euro.
  • Spółki prowadzące gospodarkę komunalną: Odnosi się do spółek określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.
  • Podatnicy świadczący usługi ochrony zdrowia: Jeśli większość ich przychodów pochodzi ze świadczenia takich usług.
  • Podatnicy z rentownością powyżej 2%: Jeśli osiągnęli taki wskaźnik w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych.
  • Podatnicy w upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym.
  • Grupy spółek: Gdzie spółka dominująca posiada minimum 75% udziałów w spółce zależnej przez cały rok podatkowy, pod warunkiem że obie spółki osiągają odpowiedni udział dochodów w przychodach.
  • Podatnicy współpracujący z Szefem KAS: Dotyczy tych, którzy zawarli umowę o współdziałaniu w ramach dobrowolnych form współpracy z organami podatkowymi.
 • Ile wyniesie:
  • Podstawowy sposób obliczenia: Podatek wyniesie 10% podstawy opodatkowania. Podstawa ta będzie sumą:
   • 1,5% przychodów podatnika (z wyłączeniem zysków kapitałowych)
   • „Nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.
  • Alternatywny sposób obliczenia: Podatnik ma możliwość wyboru alternatywnego sposobu obliczenia podstawy opodatkowania, który wynosi 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. O wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za dany rok podatkowy.

Warto zwrócić uwagę, że nowelizacja z 7 października 2022 r. wprowadziła zmiany w metodologii wyliczania straty oraz udziału dochodów w przychodach poprzez dodatkowe wyłączenia, takie jak koszty z tytułu umowy leasingu, wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, czy koszty z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowując, podatek minimalny będzie obliczany na podstawie skomplikowanego wzoru, który uwzględnia różne elementy przychodów i kosztów podatnika. Firmy będą musiały dokładnie analizować swoją sytuację finansową, aby prawidłowo wykonać obliczenia.

Jak wprowadzenie podatku minimalnego wpłynie na branżę TSL?

Branża transportowa jest narażona na wiele czynników zewnętrznych, takich jak wahania cen paliwa, zmieniające się przepisy czy kwestie związane z pandemią. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na finanse firm, a nowy podatek może dodatkowo obciążyć ich budżet. Niestety, jeżeli polityka niskich marż przy wysokich kosztach operacyjnych dalej będzie stosowana to nowy podatek może stanowić poważne wyzwanie. Może to prowadzić do konieczności zmiany strategii biznesowej obejmując takie obszary jak restrukturyzacja, inwestycje w nowe technologie czy poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Dodatkowe obciążenie może wpłynąć na decyzje inwestycyjne firm. Przedsiębiorstwa mogą opóźnić lub zrezygnować z planowanych inwestycji, co w dłuższej perspektywie może wpłynąć na ich konkurencyjność.

Chociaż wiąże się to z pewnymi wyzwaniami, istnieją również pozytywne aspekty tego rozwiązania. Jeżeli celem podatku minimalnego jest ograniczenie praktyk optymalizacji zobowiązań względem państwa to dla uczciwych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z agresywnych strategii, może to oznaczać większą atrakcyjność wobec firm, które do tej pory korzystały z luk w systemie. Konsekwencją tych działań będzie zwiększenie stabilności budżetu państwa, co w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści dla całej gospodarki, w tym dla branży TSL. Ostatecznie dzięki wyjątkom od regulacji, takim jak zwolnienie dla małych podatników CIT, wprowadzony podatek może nie dotknąć wielu MŚP.

Czy biura rachunkowe są gotowe na nowe wyzwania?

Biura rachunkowe muszą dostosować się do nowych przepisów i zapewnić odpowiednie wsparcie dla przedsiębiorstw w branży TSL. Wielu ekspertów podatkowych już teraz przygotowuje się do wprowadzenia nowych regulacji.

Jak zoptymalizować sytuację podatkową w świetle nowych przepisów?

 1. Analiza finansowa: Przedsiębiorstwa powinny dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową.
 2. Konsultacje z ekspertami: Współpraca z doradcami podatkowymi może pomóc w zrozumieniu wszystkich niuansów nowego podatku.
 3. Planowanie podatkowe: Rozważenie różnych strategii podatkowych, takich jak restrukturyzacja czy inwestycje.
 4. Monitorowanie zmian: Śledzenie wszelkich nowych informacji i zmian w przepisach dotyczących podatku minimalnego.

Podsumowując, wprowadzenie podatku minimalnego to wyzwanie dla branży TSL. Jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wsparciu ekspertów, firmy transportowe mogą znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie z nowymi obciążeniami podatkowymi.

Źródło informacji:
https://www.prawo.pl/podatki/podatek-minimalny-od-2024-r,523103.html

Masz pytania?

Napisz do nas