+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Przejście z PKPiR na Księgi Rachunkowe w 2024: Kluczowe Obowiązki dla Przedsiębiorców

lis 14, 2023

W 2024 roku, przedsiębiorcy, którzy przekroczą określony limit przychodów, będą musieli zmierzyć się z nowym obowiązkiem: przejściem z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) na pełne księgi rachunkowe. Ta zmiana wynika z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rachunkowości.

Kiedy Następuje Obowiązek Przejścia?

Obowiązek ten dotyczy podmiotów takich jak osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, czy spółki partnerskie, które w 2023 roku osiągnęły przychody co najmniej 2 mln euro. Kluczowym czynnikiem jest tu różnica w definicji przychodów w ustawach o podatku dochodowym i o rachunkowości.

Jakie Są Kryteria Przejścia?

Przejście na księgi rachunkowe jest wymagane, gdy przychody firmy przekraczają limit ustalony na 9 218 200 zł, co odpowiada 2 mln euro według kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku.

Jakie Są Obowiązki Przedsiębiorcy?

  1. Ustalenie Dochodu za 2023 Rok: Dochód (lub strata) za rok 2023 powinien być ustalony zgodnie z przepisami o PKPiR.
  2. Sporządzenie Inwentarza: Przedsiębiorcy powinni sporządzić wykaz aktywów i pasywów, wraz z ich inwentaryzacją. Pozycje tego inwentarza powinny odpowiadać pozycjom, które znajdą się w bilansie otwarcia ksiąg rachunkowych.
  3. Wycena Składników Aktywów i Pasywów: Wycena tych składników powinna odbywać się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
  4. Otwarcie Ksiąg Rachunkowych: Księgi rachunkowe należy otworzyć najpóźniej do 15 stycznia 2024 roku.

Dlaczego To Ważne?

Przejście na księgi rachunkowe to znacząca zmiana dla wielu firm. Wymaga dokładniejszego śledzenia finansów i może wiązać się z koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanego księgowego lub skorzystania z usług zewnętrznej księgowości. Dla firm oznacza to również większą przejrzystość finansową i lepsze możliwości analizy i planowania finansowego.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku osiągną przychody przekraczające 2 mln euro, muszą przygotować się na przejście na księgi rachunkowe w 2024 roku. Proces ten wymaga szczegółowej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz dokładnej wyceny zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jest to ważny krok w kierunku profesjonalizacji zarządzania finansami firmy i może przynieść długoterminowe korzyści w postaci lepszego zarządzania finansami.

Podstawa prawna:

Masz pytania?

Napisz do nas