+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Ulga na ekspansję dla przedsiębiorców – czy warto z niej skorzystać?

maj 2, 2023

Ekspansja to dla wielu przedsiębiorców nieodzowny krok w rozwoju ich biznesu. Jednakże, wiąże się ona z wysokimi kosztami i ryzykiem porażki. Na szczęście, istnieje coś takiego jak ulga na ekspansję dla przedsiębiorców, która może pomóc w zminimalizowaniu tych ryzyk i kosztów.

Ulga ta wydaje się podatnikom poważnie brzmiąca i często z tego powodu zakładają, że ich nie dotyczy. Jak się jednak okazuje, zarówno katalog przedsiębiorców, którzy mogą z niej skorzystać, jak i sam zakres kosztów do odliczenia, jest szeroki.

Ulga na zwiększenie przychodów, popularnie nazywana ulgą na ekspansję została, wymyślona w ramach pakietu Polski Ład 1.0 i weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej, przepisy te powinny „oddziaływać wspierająco szczególnie na małe podmioty podejmujące się ryzyka związanego z ekspansją na zagraniczne rynki […] ulga skierowana jest do podatników, u których w następstwie poniesienia określonych wydatków (m.in. związanych z uczestnictwem w targach, na których prezentowane są produkty, działaniami promocyjnymi, a także przygotowaniem koniecznej dokumentacji), doszło do osiągnięcia (zwiększenia) przychodów ze sprzedaży produktów”. Celem stało się zatem wykreowanie zachęty podatkowej dla przedsiębiorców planujących rozwój na rynkach krajowych i zagranicznych.

Od kiedy można skorzystać z ulgi?

Ulga na ekspansję weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, podatnicy mogą zatem skorzystać z tego rozwiązania już od rozliczenia za rok 2022.

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

Podatnikami, którzy mogą skorzystać z ulgi na ekspansję są:

  • podatnicy opodatkowani według skali podatkowej,
  • podatnicy opodatkowani na zasadach podatku liniowego,
  • podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Warunkiem, aby skorzystać z ulgi na ekspansję jest zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Z ulgi mogą bowiem skorzystać tylko podmioty, które wytwarzają rzeczy np. producent mebli. Ulga jest bowiem związana z ekspansją na rynki w zakresie sprzedaży produktów. Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. Istotne jest zatem, aby być producentem, a nie jedynie np. dystrybutorem towarów. Taką interpretację potwierdza WSA w Białymstoku w wyroku z 18 stycznia 2023 roku (sygn. I SA/Bk 497/22).

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulg i czy jest jakiś limit?

Ustawa wskazuje konkretne koszty, które można odliczyć w ramach ulgi, jednakże nie mogą one przekroczyć wysokości 1 mln zł w roku podatkowym. Dodatkowo kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Należą do nich m.in. koszty: uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika; a także działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów, czy dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów.

Warunki skorzystania z ulgi

Podatnicy skorzystają z ulgi pod warunkiem, że w okresie dwóch lat od roku, w którym ponieśli wydatki:

  • zwiększą przychody ze sprzedaży produktów,
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów, których dotychczas nie oferowali w sprzedaży,
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów, których dotychczas nie oferowali w sprzedaży w danym kraju.


Co istotne, w zakresie zwiększenia przychodów, czy ich osiągnięcia, nie ma żadnych wskazań co do wysokości wzrostu przychodu ani poziomu przychodów. Zwiększenie przychodów o np. 1 proc. spełni zatem warunek z punktu a. Z kolei osiągnięcie sprzedaży na poziomie 100 zł z produktu, którego podatnik wcześniej nie sprzedawał, spełni warunek z punktu b.

Przykład: Spółka B. jest producentem ołówków. Spółka dotychczas dokonywała sprzedaży jedynie w Polsce. Spółka planowała rozpocząć sprzedaż we Francji i w 2022 r. przeprowadziła w związku z tym akcję reklamową. Wydatki na reklamę internetową Spółka odliczy w ramach ulgi na ekspansję. Spółka musi osiągnąć jakikolwiek przychód ze sprzedaży ołówków we Francji, aby skorzystać z ulgi.

Mimo to, ulga na ekspansję to świetna okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność i zwiększyć swoje szanse na sukces. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z niej może być czasochłonne i wymagać dokładnego rozliczenia. Dlatego też, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które pomoże podatnikowi w pełnym procesie aplikowania o ulgę oraz prawidłowym jej rozliczeniu. Możesz skorzystać z pomocy finUP, którego doświadczeni specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu ulgi na ekspansję oraz w prowadzeniu pełnej księgowości Twojego biznesu. Skorzystaj z ich pomocy, by zminimalizować ryzyko błędów i oszczędzić swój czas!

Podstawa prawna:

art. 26gb ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)
art. 18eb ustawy z 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.)

Masz pytania?

Napisz do nas