+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Ulgi Podatkowe w PIT za 2023 r. – Przygotowanie do Rozliczeń Rocznego Dochodu

gru 18, 2023

Nadchodzi koniec roku podatkowego 2023, a to oznacza, że nadszedł czas, aby rozpocząć przygotowania do rocznych zeznań podatkowych. Dla wielu podatników, to okres, w którym mogą skorzystać z różnych ulg i odliczeń podatkowych, co może znacząco zmniejszyć ich obciążenia podatkowe.

Kategorie Ulg Podatkowych

Podatnicy mogą skorzystać z ulg podatkowych w trzech głównych kategoriach: preferencyjnych reguł opodatkowania, odliczeń od dochodu oraz odliczeń od podatku.

1. Preferencyjne Reguły Opodatkowania:

Preferencyjne reguły opodatkowania w PIT umożliwiają podatnikom obniżenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego poprzez skorzystanie z określonych preferencji. W 2023 roku te reguły obejmują szereg ulg, które mają na celu wsparcie określonych grup społecznych i ekonomicznych. Oto szczegółowy opis niektórych z nich:

 • Opodatkowanie wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem:
  • Ta ulga pozwala małżeństwom oraz samotnym rodzicom na wspólne rozliczanie się z dochodów, co może obniżyć łączny podatek należny.
  • W przypadku małżeństw, oboje muszą wyrazić zgodę na wspólne rozliczenie, a ich dochody są sumowane i dzielone na dwie równe części, co może obniżyć stawkę podatkową.
 • Zwolnienie dla osób posiadających czwórkę dzieci:
  • Rodzice lub opiekunowie czwórki i więcej dzieci mogą skorzystać ze specjalnego zwolnienia podatkowego.
  • Ulga ta ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych dużych rodzin.
 • Ulga na powrót:
  • Ta ulga jest skierowana do osób powracających do Polski po okresie pracy za granicą.
  • Ma na celu ułatwienie reintegracji z rynkiem pracy w Polsce i częściowe zwolnienie z podatku dochodowego za okres adaptacji.
 • Ulga dla młodych:
  • Jest to ulga skierowana do osób poniżej określonego wieku (zwykle do 26 roku życia), mająca na celu wsparcie ich na początku kariery zawodowej poprzez zwolnienie z podatku dochodowego do określonej wysokości dochodów.
 • Ulga dla pracujących seniorów:
  • Ulga ta jest przeznaczona dla osób w wieku emerytalnym, które nadal są aktywne zawodowo.
  • Ma na celu zachęcenie seniorów do pozostania na rynku pracy, oferując im preferencyjne warunki opodatkowania. Wymaga posiadania zaświadczenia o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych.

Korzystanie z tych ulg wymaga spełnienia określonych warunków ustawowych. Ważne jest, aby podatnicy dokładnie zrozumieli, jakie dokumenty są potrzebne i jakie kryteria należy spełnić, aby móc z nich skorzystać. W niektórych przypadkach, jak w przypadku ulgi dla pracujących seniorów, konieczne jest posiadanie dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienia do skorzystania z preferencji.

2. Ulgi do Rozliczenia w PIT:

Ulgi do rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych są kluczowym elementem, który pozwala podatnikom na zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego poprzez odliczenie od dochodu. W 2023 roku istnieje szereg ulg, z których podatnicy mogą skorzystać. Oto szczegółowe omówienie niektórych z nich:

 • Ulga na internet:
  • Ta ulga pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na dostęp do internetu.
  • Aby skorzystać z tej ulgi, podatnicy muszą przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające wydatki na usługi internetowe.
 • Ulga rehabilitacyjna:
  • Przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami lub dla tych, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi.
  • Obejmuje odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne, w tym zakup sprzętu, leczenie, adaptację mieszkania itp.
  • Wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele rehabilitacyjne.
 • Przekazane darowizny:
  • Umożliwia odliczenie od dochodu kwot przekazanych na cele charytatywne czy na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  • Wymagane są dowody wpłaty, takie jak potwierdzenie przelewu czy kwit darowizny.
 • Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE):
  • Ulga ta zachęca do oszczędzania na emeryturę poprzez system IKZE.
  • Podatnicy mogą odliczyć od dochodu wpłacone kwoty, co przyczynia się do zmniejszenia podatku dochodowego.
 • Ulga termomodernizacyjna:
  • Pozwala na odliczenie wydatków związanych z termomodernizacją domów i mieszkań, np. izolacja termiczna, wymiana okien, instalacja systemów grzewczych.
  • Konieczne jest posiadanie faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 • Ulga na prototyp:
  • Skierowana do podatników inwestujących w rozwój nowych technologii, np. tworzenie prototypów produktów.
  • Wymaga dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków na prace badawczo-rozwojowe.
 • Ulga na zbytki:
  • Ta unikalna ulga pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na renowację zabytków.
  • Wymaga szczegółowej dokumentacji wydatków oraz potwierdzenia, że obiekt jest uznany za zabytek.

3. Odliczenia od Podatku:

Oprócz odliczeń od dochodu, podatnicy mogą również korzystać z odliczeń od podatku. Ta kategoria ulg pozwala bezpośrednio zmniejszyć kwotę podatku należnego. W 2023 roku, istotne są przede wszystkim dwie główne ulgi w tej kategorii:

 • Ulga Prorodzinna:
  • Jest to odliczenie przeznaczone dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.
  • Ulga pozwala odliczyć od podatku należnego kwotę związaną z wychowaniem dzieci, co obniża końcową kwotę podatku do zapłaty.
  • Wystarczy wskazać dane dziecka w załączniku do zeznania rocznego. W niektórych przypadkach organ podatkowy może wymagać dodatkowego potwierdzenia, np. aktu urodzenia.
 • Ulga Abolicyjna:
  • Ta ulga dotyczy podatników, którzy osiągają dochody za granicą i są tam opodatkowani.
  • Umożliwia odliczenie od polskiego podatku kwoty podatku zapłaconego za granicą, co zapobiega podwójnemu opodatkowaniu tych samych dochodów.
  • Aby skorzystać z tej ulgi, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zapłatę podatku zagranicznego, np. odpowiednik polskiego PIT-11.

Jak Skorzystać z Odliczeń od Podatku?

Aby skorzystać z odliczeń od podatku, podatnik musi odpowiednio wypełnić zeznanie roczne, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i dołączając odpowiednie dokumenty. W przypadku ulgi prorodzinnej, zazwyczaj wystarczy podać odpowiednie informacje w zeznaniu. Natomiast w przypadku ulgi abolicyjnej, konieczne jest załączenie dokumentacji potwierdzającej zapłatę podatku za granicą.

Znaczenie Odliczeń od Podatku

Odliczenia od podatku mają bezpośredni wpływ na kwotę podatku należnego, co czyni je bardzo atrakcyjnym narzędziem dla podatników, którzy chcą obniżyć swoje obciążenie podatkowe. Szczególnie istotne są one dla rodzin z dziećmi oraz dla osób pracujących za granicą, ponieważ pozwalają na znaczące zmniejszenie podatkowej kwoty do zapłaty.

Podsumowanie

Odliczenia od podatku w PIT za 2023 rok stanowią istotne narzędzie pozwalające na zmniejszenie podatkowego obciążenia. Ulgi te są szczególnie korzystne dla rodzin wychowujących dzieci oraz osób pracujących za granicą i płacących tam podatki. Właściwe wykorzystanie tych ulg wymaga jednak dokładnego zapoznania się z przepisami oraz właściwego dokumentowania dochodów i zapłaconych podatków.

Podstawa prawna

art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Masz pytania?

Napisz do nas