+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Zatrudnianie Młodocianych Logistyków i Spedytorów: Zmiana Wysokości Stawek Wynagrodzeń od Września 2023

sie 2, 2023

Branża logistyczna i spedycyjna staje się coraz bardziej popularnym wyborem dla młodych uczniów kształcenia zawodowego. Zjawisko to wynika z rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie logistyki, a także dynamicznego rozwoju rynku i technologii. Coraz więcej uczniów rozpoczyna swoją pracę jako młodociani pracownicy, podążając ścieżką nauki w szkołach branżowych, które specjalizują się w przygotowaniu do zawodu.

Od 1 września 2023 roku wprowadzone zostaną zmiany w wysokości stawek wynagrodzeń dla młodocianych. Zmiany te wynikają z nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 roku, które wprowadza modyfikacje do przepisów dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych oraz ustala procentowe stawki wynagrodzeń dla tej grupy pracowników.

Co się zmienia?

Zgodnie z nowymi przepisami, młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane procentowo względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału. To znaczy, że wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od ogłoszonego wynagrodzenia w danym okresie. Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie określonych procentów w zależności od etapu nauki zawodu.

Oto procentowe stawki wynagrodzenia dla młodocianych pracowników w zależności od etapu nauki zawodu:

  1. Pierwszy rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 8 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
  2. Drugi rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 9 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
  3. Trzeci rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Do młodocianych pracowników zatrudnionych przed 1 września 2023 r., w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu czy przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu nadanym zmienionym rozporządzeniem, poczynając od 1 września 2023 r.

Zmiany te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony i wsparcia młodocianym pracownikom, którzy uczestniczą w procesie nauki zawodu w branży logistycznej i spedycyjnej. Dzięki ustaleniu procentowych stawek wynagrodzeń, młodzi pracownicy będą mogli uczestniczyć w rynku pracy, zdobywać doświadczenie zawodowe i jednocześnie otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie za swój wysiłek, zaangażowanie i pracę.

Masz pytania?

Napisz do nas