+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Zmiany w terminach wypłaty wynagrodzenia dla kierowców – co musisz wiedzieć

sie 10, 2023

W świetle najnowszych zmian prawnych dotyczących wypłaty wynagrodzenia dla kierowców, wiele firm transportowych stanie przed koniecznością przemyślenia swojego podejścia do płatności dla swoich pracowników. Poniżej prezentujemy wszystko, co musisz wiedzieć na temat nowych przepisów.

1. Nowelizacja ustawy

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym przynosi istotne zmiany w terminach wypłaty wynagrodzenia dla kierowców. Wcześniejsze przepisy stanowiły, że wynagrodzenie należy wypłacać do 10. dnia następnego miesiąca. Od 19 sierpnia 2023 r., po wejściu w życie nowelizacji, dla niektórych kierowców będzie możliwość wprowadzenia późniejszego terminu.

2. Podział na dwie raty

Zgodnie z nowym art. 26i ustawy o czasie pracy kierowców, wynagrodzenie kierowcy delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE może być teraz płatne w dwóch ratach:

  • Pierwsza rata do 10 dnia następnego miesiąca w zależności od przychodu kierowcy:
    • 3600 zł brutto* dla tych z niższym niż przeciętne wynagrodzenie.
    • 6935 zł brutto** w 2023 r. dla tych z wyższym niż przeciętne wynagrodzenie.
  • Druga rata do 21 dnia następnego miesiąca, po ustaleniu pełnej kwoty wynagrodzenia.

3. Wprowadzenie zmian przez pracodawcę

Chociaż ustawa daje możliwość opóźnienia terminu wypłaty, pracodawcy, którzy chcieliby wprowadzić te zmiany, muszą najpierw dokonać odpowiednich modyfikacji w regulaminie pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że takie zmiany wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od ich ogłoszenia pracownikom.

4. Kto jest objęty nowymi przepisami?

Nowe przepisy dotyczą tylko tych kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe i są traktowani jako pracownicy delegowani. Oznacza to, że nie dotyczy to kierowców przewozów dwustronnych ani tranzytowych.
Podsumowując, wprowadzenie nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym przynosi istotne zmiany w zakresie terminów wypłaty wynagrodzeń dla kierowców. Zarówno pracodawcy, jak i kierowcy powinni dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i przede wszystkim zastanowić się czy zaproponowane przepisy przyniosą jakiekolwiek korzyści z ich zastosowania.

* wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego albo ustalonego na podstawie art. 2 ust. 4 albo ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

** wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Według dodanego do art. 2 ustawy o czasie pracy kierowców pkt 8, przeciętne wynagrodzenie to prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Masz pytania?

Napisz do nas