+48 608 38 96 36
logo finUP
+48 608 38 96 36

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym od stycznia 2024 r.

sty 19, 2024

Wielu pracodawców musi podnieść wynagrodzenia

Na początku 2024 roku, wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzenia minimalnego. Wraz z wyraźnym wzrostem tej stawki – do 4242 zł od stycznia i 4300 zł od lipca – pojawi się także nowe wyłączenie składników wynagrodzenia, które będą liczone do wynagrodzenia minimalnego. Dla wielu pracodawców oznacza to konieczność podniesienia wynagrodzeń zasadniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z września 2023 roku, wprowadzone zmiany określają zarówno nową wysokość minimalnego wynagrodzenia, jak i szczegółowo opisują, jakie składniki wynagrodzenia są brane pod uwagę przy jego obliczaniu.
Wykluczone zostały między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenia za nadgodziny, dodatki za pracę nocną oraz dodatki za staż pracy. Nowością jest wyłączenie dodatków za pracę w szczególnych warunkach.
Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia wiąże się nie tylko z bezpośrednim wzrostem pensji dla pracowników, ale także wpływa na świadczenia związane z wynagrodzeniem minimalnym, takie jak dodatki za pracę nocną czy zasiłki chorobowe.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany wymagają od pracodawców dostosowania umów o pracę i struktur wynagrodzeń w taki sposób, aby spełniały nowe wymogi. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełny etat nie może być niższe od ustalonego minimalnego wynagrodzenia, co może oznaczać konieczność wyrównań dla niektórych pracowników.
Wszystkie te zmiany opierają się na rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na rok 2024 oraz na ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2002 roku.

Podstawa prawna

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wysokosc-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosc-minimalnej-21874242

Masz pytania?

Napisz do nas